zobacz informację i galerię zdjęć o naszych parach tanecznych...

Logo Wigor
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Szkoła Tańca Wigor

Interesujące są pomysły i opracowania, które do tańca towarzyskiego w naszym okręgu i do ruchu tanecznego w Polsce wprowadził trener "Wigoru" Jerzy Kamieński. Wszystkie one są dziś tak naturalnymi elementami w organizacji świata tańca, że nikt już nie zastanawia się kto jest ich autorem, a to właśnie warto wiedzieć.

Pan Jerzy Kamieński ma bogatą przeszłość w dziedzinie umiejętności ruchowych i uprawianych wyczynowo sportów oraz wielkie doświadczenie w pracy trenerskiej.

W okresie szkolnym oraz w czasie studiów przez dziesięć lat uprawiał wyczynowo pływanie osiągając poziom klasy pierwszej. Był ratownikiem WOPR. Posiada uprawnienia do nauki podstaw pływania.

W szkole średniej uprawiał wyczynowo gimnastykę sportową. Należał do najlepszych.

Wykorzystując umiejętności pływackie i gimnastyczne po amatorsku uprawiał akrobatykę i skoki do wody. W zakresie podstawowym poznał także siatkówkę, lekką atletykę, narciarstwo i jeździectwo.

Jako student był tancerzem amatorskiego ruchu tanecznego. Dobrze zapowiadającą się karierę przerwała ciężka kontuzja nogi.

Nie będąc nigdy zawodnikiem w łyżwiarstwie figurowym w wieku dwudziestu paru lat wielkim nakładem pracy własnej z wykorzystaniem dostępnych szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów polskich oraz zapraszane przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego sławy światowego łyżwiarstwa zdobył uprawnienia instruktora, a następnie trenera klasy drugiej i pierwszej w łyżwiarstwie figurowym. Jest twórcą gdańskiego ośrodka łyżwiarstwa figurowego, który szybko doprowadził do pierwszej pozycji w kraju, a sam w latach 70-tych i 80-tych stał się jednym z najlepszych trenerów polskich w tańcach na lodzie. Łyżwiarstwu figurowemu poświęcił ponad ćwierć wieku.

Za zasługi w organizacji gdańskiego ośrodka łyżwiarstwa figurowego, prace związane z dostosowaniem systemu szkoleniowego i klasyfikacji w polskim łyżwiarstwie figurowym do systemu międzynarodowego oraz osiągnięcia szkoleniowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym został odznaczony przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego najwyższym odznaczeniem resortowym - Złotą Odznaką PZŁF, a przez Radę Państwa Srebrnym Krzyżem Zasługi.Pracował także jako kontraktowy trener łyżwiarstwa figurowego w Jugosławii i Szwecji.

Przez cały czas pracy w łyżwiarstwie figurowym nie tracił kontaktu z tańcem towarzyskim nauczając go w szkołach i domach kultury.Po powrocie z łyżwiarskich wojaży zagranicznych powołał do życia własną szkołę tańca towarzyskiego. Było to we wrześniu 1991 roku.

Wkrótce zdobył uprawnienia Dyplomowanego Nauczyciela Tańca Towarzyskiego w resorcie kultury, a następnie tytuł Trenera Tańca Sportowego po dwuletnich studiach w AWF w Oliwie.

W tym czasie taniec towarzyski w Polsce nabrał dużego rozmachu i tkwiąc "po uszy" w tradycyjnych rozwiązaniach organizacyjnych i normatywnych pozwalających mu prosperować dotąd w świecie kultury zaczynał mieć perspektywy stawania się sportem.

Nic dziwnego, że człowiek z tak bogatym i wszechstronnym doświadczeniem wyniesionym ze świata sportu jakie ma trener Jerzy Kamieński nie mógł i nie może pogodzić się ze zgoła nie sportowymi sposobami myślenia i postępowania w świecie tańca. Z godnym podziwu uporem i konsekwencją zmierzał i zmierza do wprowadzania kolejnych zmian.

Oto one:
  • powołanie do życia ogólnodostępnych obozów z tańcem;
  • ograniczenie repertuaru tanecznego w najmłodszych grupach wiekowych i najniższych klasach tanecznych;
  • podział organizacyjny turniejów tanecznych na tzw. "bloki startowe";
  • powołanie do życia systemu klas tanecznych niższych niż klasa "E" przeznaczonych głównie dla dzieci najmłodszych i opracowanie dla nich repertuaru tanecznego,
  • ciągle trwające starania o zlikwidowanie punktowego systemu klasyfikacyjnego i przywrócenie koncepcji turnieju klasyfikacyjnego.

K o m e n t a r z e   d o   p o w y ż s z y c h   p o m y s ł ó w. >>>


     
Szkoła Tańca Wigor - Trójmiasto Gdańsk, Gdynia, Sopot. Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
 Logo Wigorstrona główna Logo Wigor o nas Logo Wigor nasza oferta Logo Wigor aktualności Logo Wigor turnieje Logo Wigor obozy z tańcem Logo Wigor galeria Logo Wigor kontakt