zobacz informację i galerię zdjęć o naszych parach tanecznych...

Logo Wigor
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę

LATO Z TAŃCEM 2015

Szkoła Tańca Towarzyskiego „Wigor” organizuje wypoczynek letni z tańcem również w bieżącym 2015 roku czyli już po raz dwudziesty czwarty. Oznacza to ponad 60 bardzo udanych turnusów w naszej historii. Zgrupowanie tegoroczne odbędzie się w atrakcyjnym miejscu na terenie Zespołu Szkół w Studzienicach, w pobliżu Bytowa w terminie

16 sierpień - 28 sierpień  2015r.  (13 dni)
(niedziela)      (piątek)                                

W tym roku będzie to tylko jeden turnus, który spełni jednocześnie rolę ogólnodostępnego czyli takiego, w którym można wziąć udział nie umiejąc tańczyć zupełnie i takiego, który przeznaczony jest dla par uprawiających taniec sportowy wyczynowo oraz osób pojedynczych z umiejętnościami na tym poziomie. Dla początkujących jest to trudna do przecenienia sposobność obserwowania umiejętności, zachowań się oraz treningu tancerzy na bardzo dobrym poziomie i zaangażowanych emocjonalnie, którzy niezwykle serdecznie przyjmują nowicjuszy i dodają im odwagi.

Uczestnicy zgrupowania zostaną podzieleni na grupy treningowe według wieku i aktualnych umiejętności tanecznych oraz na grupy kwaterunkowe zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami według płci i wieku. Najmłodsi uczestnicy powinni mieć nie mniej niż 7 lat. Najstarsi mogą być osobami dorosłymi.

Uczestnikom zgrupowania przez cały czas jego trwania mogą towarzyszyć członkowie rodzin z pełnym pokryciem kosztów za każdą osobę, która zechce czynnie uczestniczyć w szkoleniu tanecznym lub z pokryciem tylko kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz imprez towarzyszących jeśli będą one obecne (zakwaterowane) lecz bez udziału w zajęciach tanecznych.

Kwaterowanie takich osób jest dokonywane w innym rejonie szkoły czyli nie razem z podstawowym składem uczestników zgrupowania będących pod stałym nadzorem wychowawców. Obecność osób towarzyszących nie oznacza, że mogą one w sposób dowolny dysponować czasem swoich dzieci uczestniczących w zgrupowaniu, oraz, że mogą wyprowadzać te dzieci z terenu obozu na każde życzenie. Można to czynić sporadycznie nie naruszając porządku dnia i toku szkolenia tanecznego. Gdyby tak nie było mielibyśmy do czynienia z niedopuszczalnym rozregulowaniem życia obozowego dotykającym wszystkich uczestników. Są osoby, które przyjmują powyższe warunki i cenią sobie to rozwiązanie korzystając jednocześnie z walorów turystycznych pięknej Ziemi Kaszubskiej.

Kierownictwo obozu spoczywa w rękach właściciela „Wigoru” Jerzego Kamieńskiego, który dysponuje uprawnieniem Organizatora Turystyki Nr 238 wydanym przez Wojewodę Pomorskiego oraz uprawnieniem Kierownika Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Nr 7838 wydanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Zgrupowanie zostanie w odpowiednim terminie zgłoszone w Wydziale Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Specjalne ubezpieczenie obozowe uczestników zgrupowania zostanie dokonane w inspektoracie PZU w Gdańsku i obejmować będzie okres od dnia 15 sierpnia 2015r. do dnia 29 sierpnia 2015r. czyli uwzględni ewentualny całodobowy dojazd z domu do miejsca zgrupowania i całodobowy powrót do domu (istotne zwłaszcza dla osób, które przyjadą z dużej odległości).

Całkowity koszt zgrupowania wynosi :

- dla uczestników początkujących 1.450,-zł od osoby i obejmuje:

 • koszty zakwaterowania
 • koszty wyżywienia
 • koszty wynajmu części sportowej obiektu
 • koszty zatrudnienia zespołu wychowawczo-opiekuńczego i szkolącego oraz lekarza obozu
 • koszty imprez organizowanych na miejscu (np. ognisko z pieczeniem kiełbasek)
 • koszty wycieczek i dodatkowych atrakcji z nimi związanych
 • koszty ubezpieczenia obozowego.

- dla grupy wyczynowej 1.600,-zł od osoby i obejmuje dodatkowo:

 • koszty pracy zaproszonych trenerów .

Rezerwacja miejsca na zgrupowaniu wiąże się z odbiorem karty uczestnika i wpłatą 300,-zł , które wchodzą w skład wyżej wymienionych kosztów lecz przepadają w przypadku rezygnacji.
Dla uczestników stałych zajęć „Wigoru” termin dokonania rezerwacji to 10 czerwiec 2015r. Dla osób z zewnątrz - 22 czerwca 2015r. lub w momencie podejmowania decyzji jeśli informacja o naszym zgrupowania dotrze po tym terminie.
Kartę obozową należy dostarczyć organizatorowi zgrupowania możliwie najszybciej od momentu jej otrzymania. Podyktowane to jest względami organizacyjnymi - np. planowaniem odpowiedniej liczby wychowawców czy przygotowaniem wyposażenia kwater.

Zapisu uczestników obozu można dokonywać pod adresem Gdańsk Przymorze przy ul. Jagiellońskiej 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 19.00. Dojście i dojazd samochodem od parkingu na zapleczu obiektu.
Niezbędne jest najpierw telefoniczne lub elektroniczne przekazanie danych dotyczących uczestnika w celu przygotowania karty obozowej !
Wykaz niezbędnych danych personalnych  >>>
Karty obozowe nie mogą być wypełniane na poczekaniu ze względu na prowadzenie zajęć przez osobę odpowiedzialną za dokumentację obozu. Czasu wystarczy jedynie na wydawanie kart już wypełnionych oraz szybkie dokonanie obowiązujących wpłat.

Realizacja płatności powinna przebiegać następująco :

Koszt rezerwacji 300,-zł - terminy określone powyżej ;

I rata w wysokości :

 • 600,-zł dla początkujących - do końca czerwca 2015r.
 • 700,-zł dla grupy wyczynowej - do końca czerwca 2015r..

II rata w wysokości:

 • 550,-zł dla początkujących - do końca lipca 2015r.
 • 600,-zł dla grupy wyczynowej - do końca lipca 2015r.

Uwagi do płatności:

 • koszt rezerwacji płatny jest gotówką na ręce organizatora przy odbiorze karty obozowej; wyjątek stanowią osoby, które wszystkie formalności załatwiają z konieczności korespondencyjnie z racji odległego miejsca zamieszkania;
 • zaliczka i rozliczenie ostateczne mogą być realizowane oddzielnie lub łącznie (jeśli łącznie to w terminie zaliczki) gotówką na ręce organizatora lub drogą bankową;
 • uczestnicy stałych treningów „Wigoru” mogą mieć inny indywidualny tok rozliczenia kosztów obozu uzgodniony z organizatorem zgrupowania;
 • realizacja wszelkich kosztów po dniu 8 sierpnia 2015r. musi odbyć się gotówką z pominięciem drogi bankowej, aby organizator mógł dysponować środkami na miejscu, a nie ulokowanymi w banku, których nie zdąży pobrać przed wyjazdem na zgrupowanie.

Chcąc uzyskać dokument upoważniający do refundacji wypoczynku dziecka przez zakład pracy rodziców należy wnieść całą opłatę obozową. Tylko wówczas wystawimy fakturę. Osoba zgłaszająca dziecko po którymś z wyżej wymienionych terminów reguluje od razu wszystkie zobowiązania finansowe wyznaczone terminami, które minęły. Wzór prawidłowej opłaty bankowej :

Bank Zachodni WBK S.A. 14 Oddział w Gdańsku
Nr Rachunku : 91 1500 2051 1220 5052 2980 0000,

którego właścicielem jest
Szkoła Tańca Towarzyskiego „Wigor” Jerzy Kamieński
80-301 Gdańsk, ul. Chełmońskiego 3A/8

Wpłata na rachunek bankowy powinna być opatrzona informacją jak w jednym z poniższych opisów przykładowych:

 • "Wakacje z Tańcem" dla ( podać imię i nazwisko uczestnika )
 • "Wakacje z Tańcem" dla ( podać imiona i nazwiska uczestników; np. rodzeństwa ) .

Suma wpłacona w ten sposób będzie jednoznacznie czytelna jako rata lub całość.

Bliższe szczegóły dotyczące warunków zakwaterowania, wyżywienia, opieki wychowawczej, zabezpieczenia zdrowia, imprez towarzyszących itp., itp. znajdą Państwo w treści rozdziału „Obozy z tańcem”. Gdyby i to nie wystarczało proponujemy skorzystać z kontaktu telefonicznego 603 874 601 (Jerzy Kamieński) lub korespondencji e-mailowej kamtan@wp.pl .

Warto wiedzieć, że mimo zmian lokalizacji wymuszonych przez czynniki od nas niezależne (Wielki Podleś k/Kościerzyny, Kołczygłowy k/Bytowa, Tuchomie k/Bytowa) jakość naszej usługi we wszystkich jej obszarach i aspektach pozostaje ciągle na odpowiednio wysokim poziomie lub wzrasta.

Dla osób, które po raz pierwszy będą wysyłać swoje dzieci (nawet 7-letnie) na nasze zgrupowanie zostanie zorganizowane zebranie informacyjne (informacje końcowe i odpowiedzi na pytania) w terminie dwutygodniowym przed rozpoczęciem obozu.

Specjalną uwagę poświęcimy osobom, które mieszkają na tyle daleko, że nie mogą na co dzień kontaktować się z nami osobiście, a są zainteresowane zgrupowaniem i zdecydują się nawiązać z nami kontakt telefoniczny lub internetowy w tej sprawie. Dotyczy to kandydatów zamieszkałych na terenie kraju i Polonii przebywającej stale poza granicami Polski, która dotychczas bardzo chętnie korzystała z naszych zgrupowań.
Jednym z rozwiązań często stosowanych jest wysyłanie na wspólne wakacje (właśnie do nas) dzieci mieszkających na stałe w Polsce wraz z dziećmi polonijnymi będącymi ich krewnymi lub przyjaciółmi.
Do tej pory skorzystali z naszych zgrupowań np. mieszkańcy Niemiec, Holandii, Anglii, Hiszpanii, Szwajcarii, USA, a nawet Singapuru.

Najważniejsze informacje dotyczące udziału dziecka w obozie z tańcem.

Niezależnie od typowego wyposażenia kolonijnego (ubrania na zmianę na różną pogodę do przebywania na dworze i wewnątrz budynku, butów typu „adidasy” lub podobnych z możliwością zmiany w razie niepogody lub chwilowego przemoczenia, bielizny w odpowiedniej ilości, ręczników i środków higieny osobistej, stroju kąpielowego itp.) prosimy o wyposażenie uczestników zgrupowania w:

* szlafrok (szlafroczek) i tzw. „klapki” do swobodnego poruszania się pod prysznicami i przejścia z tego
miejsca korytarzami do sali sypialnej;
* lekkie tenisówki na gumowej podeszwie przeznaczone do tańca i pozwalające na elastyczną pracę stóp
(baletki są za delikatne i za śliskie, a adidasy i im podobne zbytnio izolują stopę od parkietu lub są za
sztywne) lub profesjonalne obuwie do tańca;
* dostateczną ilość lekkich skarpetek pozwalających utrzymać higienę pocących się w tańcu stóp i
chroniących je przed otarciami.

Należy (bez przesady!) przewidzieć strój na nasze wewnętrzne dyskoteki, aby dzieci czuły się trochę atrakcyjniejsze oraz ubiór (może być złożony z elementów codziennego wyposażenia), w którym uczestnik wystąpi w pokazie umiejętności tanecznych na zakończenie turnusu.

Pary wyczynowe zabierają ze sobą stroje turniejowe ponieważ wszystko wskazuje na to, że społeczność miejscowa i najbliższych okolic wzorem roku ubiegłego zamówi pokaz tańca. Być może wystąpimy również w Kołczygłowach i Bytowie.

Prosimy o wyposażenie dzieci w niewielką (!!!) ilość pieniędzy na czas obozu. Tylko tyle, by wystarczyło na drobiazgi (!!!) bez obliczania na zakup czegokolwiek do jedzenia bo to naruszy korzystanie ze znakomitego wyżywienia podstawowego i może być przyczyną niestrawności i zatruć pokarmowych. Warto pozostawić to wyposażenie jako depozyt u wychowawcy - dotyczy to zwłaszcza dzieci najmłodszych, które nie umieją jeszcze gospodarować funduszami i tracą je niepotrzebnie nie wiedząc kiedy i na co, i nie rzadko oceniają to jako kradzież. Ewentualnego uzupełnienia funduszu „kieszonkowego” w razie jego wyczerpania można dokonać w czasie odwiedzin. Będzie to również sposobność do skontrolowania celowości wydatków.

Nie wolno pozostawiać dzieciom zapasów słodyczy utrudniających spożywanie regularnych posiłków obozowych. Nie wyposażamy także dzieci w napoje kolorowe zawierające barwniki i ulegające bardzo łatwo fermentacji oraz w wody gazowane, których spożywanie nie jest wskazane przy wysiłku fizycznym! Jeżeli już decydujemy się na pozostawienie napojów to niech to będą nie gazowane białe wody pitne w małych pojemnikach jednorazowego wykorzystania (względy higieniczne).

Jeszcze w trakcie trwania treningów i zajęć w Gdańsku należy zadbać o precyzyjne rozmieszczenie dzieci w salach kwaterunkowych. Po zaplanowaniu kwaterunku przez kierownictwo obozu mogą nastąpić poważne trudności w dokonywaniu zmian na miejscu choćby z powodu trudności w rozdzieleniu dzieci, które o to zadbały i z powodu zajęcia kwater przez tych, którzy przyjechali wcześniej. W celu umożliwienia doboru koleżeńskiego w salach sypialnych trener będzie udostępniać listy kwaterunkowe od początku czerwca.

Uczestnicy obozu powinni zameldować się w miejscu zakwaterowania w dniu rozpoczęcia turnusu (niedziela) między godziną 9.00 a 12.00 (ewentualnie do 13.00) tzn. przed południem w celu dokonania zakwaterowania, ewentualnego uzupełnienia formalności i spotkania się z lekarzem obozu, który przeprowadza krótki wywiad z rodzicami lub opiekunami przywożącymi dzieci, aby nie ominąć żadnej istotnej sprawy dotyczącej zdrowia dziecka i pilnować tego obszaru skutecznie wraz z wychowawcą grupy i kierownikiem obozu.
Pierwszym posiłkiem w tym dniu jest obiad o godz. 13.00 .

Jeżeli przyjazd miałby nastąpić z opóźnieniem należy to wcześniej ustalić telefonicznie podając godzinę przybycia - chodzi o planowanie i pozostawienie posiłków.

W dniu 15.08.2015r. kontakt internetowy z nami nie będzie możliwy lub może okazać się bardzo utrudniony ponieważ kierownictow obozu w drodze na zgrupowanie, albo już na terenie kwatery bardzo zajęte przygotowywaniem obitektu do przyjécia uczestników.
W dniach 15-16 sierpnia i w dniach 22-23 sierpnia tj. w soboty i w niedziele w obrębie przygotowywania i trwania turnusu kontakt z nami będzie możliwy tylko przy pomocy telefonu komórkowego 603 874 601 (Jerzy Kamieński), a w pozostałe dni obozu również przez telefon szkoły (59) 821 65 28 jeśli będzie czynny sekretariat, ale mało skutecznie ze względu na to, że nie stosujemy tam stałego dyżuru ponieważ wszystkie osoby dorosłe pełnią przez cały czas służbę przy dzieciach i młodzieży. W razie szczególnej potrzeby do uzyskania kontaktu można użyć telefonu komórkowego, który posiada przy sobie dziecko albo telefonu komórkowego wychowawcy grupy.

Milczenie ze strony kierownictwa obozu i bezpośredniego wychowawcy grupy w trakcie turnusu jest potwierdzeniem, że wszystko co dotyczy dziecka jest w porządku. Każda sytuacja zdrowotna lub wychowawcza budząca wątpliwości wyrazi się natychmiastowym kontaktem z osobami z rodziny wskazanymi w treści karty obozowej. W tym celu podają Państwo precyzyjnie odpowiednie dane personalne.

Odwiedzanie uczestników obozu z reguły ma miejsce w środku turnusu w soboty i w niedziele między śniadaniem a kolacją. W przypadkach uzasadnionych może nastąpić krótka wizyta w środku tygodnia z dbałością o to, aby nie naruszyć swemu dziecku i innym uczestnikom zgrupowania zaplanowanego rozkładu dnia. W dniu odwiedzin choć niezbyt chętnie wyrażamy zgodę na wyprowadzanie dziecka poza teren obozu. Wymaga to jednak pisemnego przejęcia odpowiedzialności za osobę wyprowadzaną (formularz będzie przygotowany i dostępny na terenie obozu).

Osoby odwiedzające mogą skorzystać z wyżywienia obozowego pod warunkiem złożenia zamówienia u kierownika zgrupowania co najmniej na trzy dni przed odwiedzinami. Warunek ten powinien być respektowany z tego względu, że kuchnia obozowa nie pracuje systemem restauracyjnym i do każdego posiłku przygotowuje ściśle określoną ilość porcji.

Odprawy uczestników zgrupowania odbywają się w ostatnim dniu turnusu (13 dzień obozu) po pokazie umiejętności, a przed wyjazdem z obozu. Odprawa polega na stwierdzeniu przez kierownictwo zgrupowania, że dziecko opuszcza obóz z rodzicami lub osobami upoważnionymi oraz na wręczeniu suchego prowiantu zamiast kolacji. Po odprawie następuje wyjazd obozowiczów. Udział w odprawie jest obowiązkowy ze względu na ogólnie znane zasady zachowania bezpieczeństwa!

Pokaz umiejętności tanecznych opanowanych przez uczestników obozu odbywa się w ostatnim dniu turnusu po południu w godz. 16.00-17.30.
Rodziny odbierające swoje pociechy mogą przyjeżdżać począwszy od godz. 14.00, sprawdzać czy dziecko spakowało całe swoje wyposażenie i dokonywać przeniesienia go do samochodów. Co prawda, w spakowaniu rzeczy służą pomocą wychowawcy, ale bywa to niezbyt skuteczne jeśli dziecko zabiera się do tej czynności pośpiesznie, mało systematycznie i w stanie podekscytowania towarzyszącego zakończeniu zgrupowania nie kontroluje jej, co jest zupełnie zrozumiałe.
Za rzeczy pozostawione nie możemy być w pełni odpowiedzialni ponieważ także opuszczamy obiekt, który jest natychmiast przygotowywany na przyjazd następnego zespołu obozowego. Na ogół bywa tak, że miejscowa ekipa sprzątająca i kierownictwo obozu znajdują rzeczy pozostawione i oddają je właścicielom jeśli oni sami zgłaszają się dostatecznie szybko i są w stanie określić swoje zguby.

Pełny adres korespondencyjny naszego zgrupowania jest następujący:

Zespół Szkół im. Ks. Antoniego Pelplińskiego w Studzienicach
Zgrupowanie Szkoły Tańca Towarzyskiego „Wigor”
( tu podać Imię i Nazwisko adresata )
77-143 Tuchomie, ul. Brzozowa 7

Uwaga !
Trasę dojazdu opracuję wkrótce !

Szkoła Tańca Wigor - Trójmiasto Gdańsk, Gdynia, Sopot. Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
 Logo Wigorstrona główna Logo Wigor o nas Logo Wigor nasza oferta Logo Wigor aktualności Logo Wigor turnieje Logo Wigor obozy z tańcem Logo Wigor galeria Logo Wigor kontakt